De Deelnemers

Dit zijn de kandidaten voor de Dutch Puppy Contest. Je kunt ze ontmoeten tijdens de meet en greet in Prik Gay Cocktail Bar in Amsterdam.

Hai!

Ik ben Sigil. Jullie kennen me nog, want ik heb ook meegedaan in 2018. Maar voor de nieuwkomers zal ik me even voorstellen.

Ik ben al meer dan 5 jaar bezig met puppy play.
Mijn hobby’s zijn gamen, tijd met familie doorbrengen, wandelen en fietsen.
Verder vind Sigil het erg leuk om nieuwe puppy’s te leren kennen en ren ik graag achter een bal aan.
Wat ik wil bereiken als Mr Puppy NL, is dat je mag zijn wie je bent of je nu homo, trans of lesbisch bent, het maakt niet uit.

Groetjes van Pup Sigil!
Wraff

Hai!!!

I’m Sigil. You guys remember me because I also participated in 2018. But for the newcomers, I will introduce myself.

I have been in puppy play for over 5 years.
My hobbies are gaming, spending time with family, hiking and biking.
Also, Sigil really enjoys getting to know new puppies and I like to chase after a ball.
What I want to achieve as Mr. Puppy NL, is that you can be who you are whether you are gay, trans or lesbian, it doesn’t matter.

Greetings from Pup Sigil!
Wraff

Hallo allemaal!

Ik ben pup Ursa en ik ben 1,5 jaar oud. Mijn mensennaam is Sander (36 jaar oud).

Wie ben ik ?
Ik werk in de dierentuin als technische dienst en daar ben ik verantwoordelijk voor het oplossen/voorkomen van storingen en het uitvoeren van onderhoud aan de technische installaties.
Verder ben ik actief in een carnavalsvereniging en vier actief carnaval in mijn woonplaats Delft. Daarnaast neem ik al jaren deel aan de Vierdaagse van Nijmegen die ik afgelopen editie voor de 15e keer heb volbracht.
Ik ben erg gelukkig met mijn lieve partner pup Lycan. Als pup ben ik dol op knuffelen en snuffelen en laat ik me graag aaien. Ursa is vooral een zachtaardige pup, die altijd open staat voor nieuwe pups/mensen.

Mijn titel jaar?
Mijn doelstelling als Mr Puppy NL is vrij cliché, maar ik ga het toch benoemen. Ik wil bereiken dat iedereen zichzelf durft te zijn en daarbij ook kan doen waar ze zich comfortabel bij voelen. Er bestaan geen regels voor hoe je een puppy moet zijn of wanneer je een puppy bent. Doe het op je eigen manier, zoals je je er zelf prettig bij voelt en heel belangrijk: maak plezier!

Welke rol heb ik daar in?
Sociaal en vriendelijk contact kan de stap naar de pupscene makkelijker maken en iemand het gevoel geven dat ze welkom zijn zoals ze zijn. Graag bied ik hulp bij vragen of geef ik een luisterend oor en zonodig geef ik advies of beantwoord ik vragen. Ik ben graag sociaal benaderbaar. Tot slot wil ik in mijn jaar veel aanwezig zijn op events, dus benaderbaar en zichtbaar zijn voor iedereen en zeker ook verbinden met andere community’s. Ik ben een knuffelbare behulpzame babbelende pup

Mijn motto:
Wees jezelf, heb lol, maak contact en respecteer iedereen zoals die is en volg voor jezelf de juiste route. Ik bied graag het helpende pootje.

Wruff, wruff, wruff

Hello all!!!

I am puppy Ursa and I am 1.5 years old. My human name is Sander (36 years old).

Who am I?
I work in the zoo as technical service and there I am responsible for solving/preventing malfunctions and performing maintenance on the technical installations.
I am also active in a carnival association and actively celebrate carnival in my hometown Delft. In addition, I have been taking part in the Nijmegen Marches for years, which I completed last year for the 15th time.
I am very happy with my sweet partner pup Lycan. As a puppy I love to cuddle and sniff and to be petted. Ursa is especially a gentle pup, who is always open to new pups/people.

My title year?
My goal as Mr. Puppy NL is pretty cliché, but I’m going to name it anyway. I want to achieve that everyone dares to be themselves and in doing so can do what they feel comfortable with. There are no rules for how to be a puppy or when to be a puppy. Do it your own way, the way you feel comfortable with it and very important: have fun!

What role do I have in that?
Social and friendly contact can make the step into the puppy scene easier and make someone feel welcome as they are. I like to offer help with questions or give a listening ear and if necessary I give advice or answer questions. I like to be socially approachable. Finally, in my year I want to be present a lot at events, so be approachable and visible to everyone and definitely connect with other communities. I am a cuddly helpful chatty pup

My motto:
Be yourself, have fun, connect and respect everyone as they are and follow the right path for yourself. I gladly offer the helping paw.

Wruff, wruff, wruff

Wruff wruff! Ik ben Pup Ferro.

Ik ben al 2,5 jaar puppy. Ik ben een vrolijke en energieke puppy, die graag contact legt met andere puppy’s of mensen met andere fetisjes. Ook help ik graag puppy’s die net nieuw zijn in de puppywereld. Ik help ze graag ontdekken wat voor puppy ze zelf zijn.

Ik vind het belangrijk dat een puppy zichzelf kan zijn en zich veilig voelt op wat voor plek die pup ook is, of het thuis is of tijdens een evenement of bij iemand anders thuis. Ook vind ik ook belangrijk dat mensen positief denken over puppy’s en niet denken dat het iets raars of alleen maar iets seksueels is.

Mijn hobby’s zijn gamen, films en series kijken, muziek luisteren en dansen, wandelen en naar puppy-meetings en/of fetisj-meetings gaan.

Mijn doel voor m’n titel jaar is om nieuwe puppy’s zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat ze de puppywereld goed leren kennen en zelf ontdekken wat voor pup ze zijn. Op plekken waar ze nog niet bekend zijn met puppy’s, de mensen kennis laten maken met puppy’s en leren over hoe het is om puppy te zijn.

Wruff wruff! I am Pup Ferro.

I have been puppy for 2 and a half years. I am a happy and energetic puppy, who likes to connect with other puppies or people with other fetishes. I also like to help puppies who are just new to the puppy world. I like to help them discover what kind of puppy they are themselves.

I think it is important that a puppy can be themselves and feel safe in whatever place that puppy is, whether it is at home or at an event or at someone else’s house. I also think it is important for people to think positively about puppies and not think it is something weird or just something sexual.

My hobbies are gaming, watching movies and series, listening to music and dancing, hiking and going to puppy meetings and/or fetish meetings.

My goal for my title year is to guide new puppies as best I can and make sure they get to know the puppy world well and discover for themselves what kind of puppy they are. In places where they are not yet familiar with puppies, introducing people to puppies and teaching them about what it is like to be a puppy.

Laatste update: 7 oktober 2023